Home

Procesregie

Veel informatie, veel belangen, een gewenst eindresultaat maar nog geen route. Procesregie stelt een groep in staat de kwaliteit, eigenaarschap, koers en voortgang te bewaken.

lees meer

Judith van de Geer

Mijn werkwijze is gericht op het scheppen van ruimte binnen heldere focus en structuur, en het bewaken van een gezonde balans tussen inhoud en proces. lees meer
Judith van de Geer op linkedinemail

Reflectie

‘Out beyond ideas of wrong doing, and right doing, there is a field. I’ll meet you there’ (Rumi). Gezamenlijk stilstaan, onderzoeken, uitspreken, afronden, evalueren.

lees meer

Facilitatortraining

Meer disciplines, meer samenwerkingspartners, meer afstemming. Waarom geen interne facilitators opleiden die sturing kunnen geven aan belangrijke bijeenkomsten?

lees meer

Inspiratie

‘The aspect of a community that gives itself a new possibility is simply the conversation it chooses to have with itself.’ Peter Block in ‘Community’, 2009

lees meer

Action Learning

Action Learning gaat over leren, reflectie, en actie. Collega’s en samenwerkingspartners leren van en met elkaar door de reflectie op werk en samenwerken op basis van een heldere structuur, focus, en vraag.

lees meer