Reflectie

Blauwdrukplanning heeft een beperkte houdbaarheid. De wereld verandert snel en niemand overziet de consequenties volledig. Daarin zijn we afhankelijk van elkaar en het vermogen elkaar te blijven informeren over de effecten van dat wat wij samen en afzonderlijk doen. Reflectie is een manier om stil te staan bij dat proces: is dat wat we zeggen dat we doen ook werkelijk dat wat wij creeren? Bij de start, tussentijds, bij de afronding, er zijn veel momenten waarop reflectie zinnig is.

Mijn ervaring

In de projectmatige samenwerking tussen twee partijen was nogal wat wrevel en irritatie ontstaan. Ik werd gevraagd een close-out sessie te begeleiden. Het bleek belangrijk om tijdens deze sessie voortdurend te waken voor een ‘blame and shame’ neiging. Door open te blijven en het onderzoek naar onderliggende oorzaken centraal te stellen, kon het project op een goede manier worden afgesloten en konden projectleden na afloop het glas heffen op het resultaat. Goed afronden is belangrijk.

Een managementteam is recent uitgebreid; de helft van de mensen is nieuw. De uitdaging waar ze voor staan is groot. Zij hebben besloten om regelmatig met elkaar stil te staan bij de voortgang en met elkaar in een ontspannen sfeer te reflecteren; het operationele overleg leent zich daar niet voor. Het opgebouwde vertrouwen vormt een stevige basis, ook als het spannend wordt.