Procesregie

Procesregie gaat over precisie en zorgvuldigheid in het betrekken van partijen en belanghebbenden. Helderheid over rol en bijdrage in de tijd. Helderheid over momenten van divergentie en creativiteit, en momenten van besluitvorming en convergentie.

Mijn ervaring

In een besluit over het al dan niet uitbesteden van onderzoeksactiviteiten in een productiebedrijf moest een voorstel worden opgesteld door de betrokken afdelingen. Door middel van heldere procesregie werd gewerkt aan een viertal scenario’s waarin alternatieven werden uitgewerkt. In learning journeys gingen medewerkers op onderzoek uit om de alternatieven te verrijken met ervaringskennis. Het uiteindelijk genomen besluit voor een van de scenario’s was voor niemand een verrassing en werd gedragen door alle betrokken afdelingen.

Bij de implementatie van een nieuwe werkwijze voor adviseurs bleek de weerstand groot. In een periode van intensieve veranderingen hadden zij weinig behoefte aan een nieuwe rol en werkwijze. In een aantal zorgvuldig ontworpen bijeenkomsten werd gewerkt aan een breder eigenaarschap voor de onontkoombare veranderingen.